Aarhus Rygspecialist & Camilla Nymand Clairvoyance og Spirituel Rådgivning
v. Camilla Nymand
Annekærvej 17
8250 Egå

Indgang og venteværelse via tilbygningen ved døren ud mod vejen.
Gratis parkering.

Vælg service

Trin 1

Første Undersøgelse

 
1250,00

Udvidet rygundersøgelse, hvor vi gennem en indledende snak og en evidensbaseret mekanisk undersøgelse, finder frem til, hvor smerten kommer fra. Behandling med direkte effekt på problemet, i det omfang tilstanden tillader det. Viden og instruktion i hvad du selv skal gøre, og hvordan du kan starte med at træne med det samme, samt træningsprogram på skrift. Afklaring af spørgsmål og usikkerheder, og en klar handlings- og behandlingsplan, som du kan sætte i værk, i det øjeblik du træder ud af døren.
Vores fysiske symptomerne har altid en årsag, og din unikke evne til at hele afhænger af mange forhold ud over den rent mekaniske tilgang. Du vil igennem sceancen blive styrket i at kontakte din egen selvhelbredende kraft med konkrete redskaber, du kan bruge i dagligdagen. Det er altid en fordel at arbejde med problemet fra flere vinkler, og navnligt finde den nøgle som er aller vigtigt for dig lige nu. Jeg ser gennemsnitligt mine patienter 3 gange. Du bliver rustet til at håndtere problemet hjemmefra og indefra. 60 minutter. 1250,-

Opfølgende konsultationer

 
950,00

Den opfølgende konsultation er en kontinuerlig process hvor vi justerer øvelser, teknikker, supplerer med behandling og bearbejder de overvejelser, spørgsmål og udfordringer, der må dukke op undervejs i processen. For hver opfølgning laver vi en status over hvor du er LIGE NU, og strikker en handlings- og behandlingsplan sammen til dig, som du får med på skrift. Da det både kræver ihærdighed og hjemmearbejde at flytte især langvarige problemer i en rigtig retning, vil der som regelt skulle gå alt mellem 4-8 uger mellem første og anden konsultation. Vi vil kontinuerligt arbejde med at øge din indsigt og bevidsthed omkring problemer, og optimere din evne til finde din egen balance og dermed optimere helingsprocessen. Konsultationen varer 55-60 minutter. 950 ,-

Clairvoyance (fysisk fremmøde)

 
1500,00

60 minutter sceance, hvor jeg kigger ind i dit energifelt både direkte gennem auraen og via guided indsigt. Sceancen former sig efter dit behov, som jeg får adgang til i det øjeblik vi åbner energien. Du vil typisk få indsigt i din sjæls energi, dine balancer og ubalancer, dit formål, din livslæring og hvad sjælen har med sig i rygsækken. Du får typisk konkrete råd, som du kan bruge lige nu til at genvinde din balance, vejledning til hvilken vej der lyser klarest op for dig, og svar på de spørgsmål du måtte sidde inde med. Du vil også få vist hvilke mønstre og blokeringer, der spænder ben for dig, og hvilken vej du skal for at frigøre dig igen.

Sceancerne spænder fra clairvoyance til arbejdet med at udvidde bevidstheden (det sker gennem bevidstheds-healing), så du hurtigere og nemmere får adgang til selv at opretholde eller skabe balancen og den energi, der vil kunne løfte hele dig, og det liv du gerne vil leve. I respekten for arbejdet med mine guider, og dine også, vil alt kunne variere, afhængigt af hvad der er vigtigst for dem at give videre til dig lige nu. Informationen får jeg som en kombination af klarsyn, klarhørelse og klarfølelse. Energiarbejdet sker via direkte åbninger i hele energifeltet.

Telefonclairvoyance

 
1500,00

60 minutter personlig clairvoyance over telefon.
60 minutter sceance, hvor jeg kigger ind i dit energifelt både direkte gennem auraen og via guided indsigt. Sceancen former sig efter dit behov, som jeg får adgang til i det øjeblik vi åbner energien. Du vil typisk få indsigt i din sjæls energi, dine balancer og ubalancer, dit formål, din livslæring og hvad sjælen har med sig i rygsækken. Du får typisk konkrete råd, som du kan bruge lige nu til at genvinde din balance, vejledning til hvilken vej der lyser klarest op for dig, og svar på de spørgsmål du måtte sidde inde med. Du vil også få vist hvilke mønstre og blokeringer, der spænder ben for dig, og hvilken vej du skal for at frigøre dig igen.

Sceancerne spænder fra clairvoyance til arbejdet med at udvidde bevidstheden (det sker gennem bevidstheds-healing), så du hurtigere og nemmere får adgang til selv at opretholde eller skabe balancen og den energi, der vil kunne løfte hele dig, og det liv du gerne vil leve. I respekten for arbejdet med mine guider, og dine også, vil alt kunne variere, afhængigt af hvad der er vigtigst for dem at give videre til dig lige nu. Informationen får jeg som en kombination af klarsyn, klarhørelse og klarfølelse. Energiarbejdet sker via direkte åbninger i hele energifeltet.

Første undersøgelse (Ledsmerter og sportsskader)

 
1250,00

60 minutters undersøgelse og behandling, hvor vi finder den mekaniske årsag til dine smerter eller begrænsninger og afdækker skadens omfang. Du bliver udstyret med et skriftligt træningsprogram, der hjælper dig sikkert og målrettet af med dine smerter. Ved sportsskader laver vi en længeresigtet træningsplan, og ruster dig til at starte op allerede idag. Alt korrespondance over mail er med i første konsultation.
Jeg kigger på den større sammenhæng i forhold til dine smerter, i det omfang du ønsker det. Og hjælper dig i forhold til lige præcis de udfordringer din hjerne vil lave i et systematisk genoptræningsforløb, så du går din træning styrket i møde.

Energiarbejde, balancering, healing med klarsyn på ubalancer og vejen frem

 
1500,00

Kommer....

Vælg tidspunkt

Trin

Indtast kontaktoplysninger

Trin

Bekræft aftale

Trin

Online booking system leveret af