Camilla Nymand Clairvoyance og Spirituel Rådgivning & Aarhus Rygspecialist
v. Camilla Nymand
Annekærvej 17
8250 Egå

Indgang og venteværelse via tilbygningen ved døren ud mod vejen.
Gratis parkering.

Vælg service

Trin 1

Clairvoyance (fysisk fremmøde)

 
1500,00

Ved hjælp af klarsyn kigger jeg ind i dit energifelt, dine potientialer, din sjæls energi, dine jordiske styrker og samarbejdet imellem de to. Klarsynet vil kunne se balancer og ubalancer, og følge dem tilbage til deres oprindelse. Du vil typisk kunne få indsigt og hjælp til at forstå dit nuværende ståsted, og åbne for mulighederne for vejene fremad. Når vi kigger ind via den højere clairvoyance vil dine potientialer vise sig, dine sjælskontrakter, og dine særlige opgaver i denne inkarnation. Der er mulighed for at stille konkrete spørgsmål undervejs, ligsom der oftest er praktiske råd, som du kan arbejde med i det øjeblik sceancen er færdig. Omdregningspunktet kan skifte lidt afhængigt af dit behov i situationen. Det ved vi i det øjeblik vi lander sammen. Indsigt i tidligere inkarnationer kan ofte være en støtte til at forstå det større perspektiv, ligesom det at kigge på din sjæls baggrund ofte har stor betydning og vækker stor genkendelse på de indre planer.

Det er en god ide at optage det som lydfil på din telefon. mkh Camilla

Telefonclairvoyance (Telefon eller video)

 
1500,00

Ved hjælp af klarsyn kigger vi ind i dit energifelt, dine potientialer, din sjæls energi, dine jordiske styrker og samarbejdet imellem de to. Klarsynet vil kunne se balancer og ubalancer, og følge dem tilbage til deres oprindelse. Du vil typisk kunne få indsigt og hjælp til at forstå dit nuværende ståsted, og åbne for mulighederne for vejene fremad. Når vi kigger ind via den højere clairvoyance vil dine potientialer vise sig, dine sjælskontrakter, og dine særlige opgaver i denne inkarnation. Der er mulighed for at stille konkrete spørgsmål undervejs, ligsom der oftest er praktiske råd, som du kan arbejde med i det øjeblik sceancen er færdig. Omdregningspunktet kan skifte lidt afhængigt af dit behov i situationen. Det ved vi i det øjeblik vi lander sammen. Indsigt i tidligere inkarnationer kan ofte være en støtte til at forstå det større perspektiv, ligesom det at kigge på din sjæls baggrund ofte har stor betydning og vækker stor genkendelse på de indre planer. Det gælder især hos Stjernemennesker og englemennesker.

Mkh Camilla

Spirituel coaching

 
1500,00

Samtale hvor jeg gennem klarsyn og healingsarbejde kigger ind i- og arbejder med de problemstillinger, ubalancer eller smerter, du konkret møder i dit liv lige nu. Hvis vi sidder fast i et mønster og hjernen kører i ring, kroppen larmer, og det hele står lidt skævt, kan det første vigtige skridt være at få indsigt i "gaven" denne situation også kommer med, og dernæst identificere de næste vigtige skridt, som du selv kan arbejde med. Vi arbejder efter princippet: indsigt, forståelse og forandring.

SJÆLEREJSER - med klarsyn, bevidsthedsarbejde og healing

 
1500,00

Klarsynet er kompasset i seancen, hvor vi kigger på dybe aspekter i dig. Seancen har til formål at belyse de steder, hvor blokeringer og låsninger gemmer sig. Mange udfordringer i dette liv, bærer vi med os fra sjælens plan, og selv om vi ikke er bevidste om det, får de stor betydning for vores gøren og væren i dette liv, hvor de ofte skaber en kaskade af reaktioner fra vores indre og konkrete udfordringer i den ydre verden omkring os. Man kan sige vi har forskellige gåder eller opgaver der skal løses, for at vi får kontakt til det store flow i vores indre (og ydre). Denne type energiarbejde er ikke et kvikt fiks, men virker dybt, gradvist og langsomt. Gennem klarsynet ruster jeg dig til opgaven og den efterfølgende tid.

mkh Camilla

FYSIOTERAPEUTISK FØRSTE KONSULTATION, Udviddet rygundersøglse

 
1500,00

Første konsultation, fysioterapeutisk vurdering og rådgivning.

Udviddet rygundersøgelse til nakke-, ryg- og lænderygsmerter samt hovedpine.

Til dig der ønsker en grundig gennemgang med indsigt i dit problem, en handlings- og behandlingsplan og forståelse for hvad du kan selv kan gøre for at afhjælpe, behandle smerten samt forebygge recidiv.

Der er typisk brug for 1-3 konsultationer afhængigt af hvor land tid problemet har stået på.

FYSIOTERAPEUTISK FØRSTE KONSULTATION /Ledsmerter og sportsskader

 
1500,00

FYSIOTERPEUTISK FØRSTE KONSULATION til ledsmerter, opererede led eller sportsskader. Gennem en grundig undersøgelse og bevægeanalyse, finder vi den mekaniske årsag til dine smerter eller begrænsninger og afdækker skadens omfang.

Du bliver udstyret med et træningsprogram, og indsigt i hvordan du navigerer i din træningsplanlægning eller din genoptræning.

Der vil typisk være brug for 1-3 konsultationer.

Opfølgende konsultation, fysioterapeutisk

 
750,00

Den opfølgende konsultation er en kontinuerlig process hvor vi justerer øvelser, teknikker, supplerer med behandling og bearbejder de overvejelser, spørgsmål og udfordringer, der må dukke op undervejs i processen. For hver opfølgning laver vi en status over hvor du er LIGE NU, og strikker en handlings- og behandlingsplan sammen til dig. Da det både kræver ihærdighed og hjemmearbejde at flytte især langvarige problemer i en rigtig retning, vil der som regelt skulle gå alt mellem 4-8 uger mellem første og anden konsultation. Vi vil kontinuerligt arbejde med at øge din indsigt og bevidsthed omkring problemer, og optimere din evne til finde din egen balance og dermed optimere helingsprocessen.

Supervision til deltagere på Livsmagi og Klarsynsuddannelsen 2022/2023

 
0,00

Vælg tidspunkt

Trin

Indtast kontaktoplysninger

Trin

Bekræft aftale

Trin

Online booking system leveret af